Ülkemizde Siber Güvenliğin Önemi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim, siber uzay olarak adlandırılan yeni bir dünyanın kapılarını açmıştır. Siber uzay, işlemci ve kontrolörlerin bulunduğu internet, telekomünikasyon ağları ve bilgisayar sistemlerini de içine alan, birbirine bağlı bilgi teknolojileri altyapılarının olduğu küresel bir alan şeklinde tanımlanabilir. Dünya genelinde ortalama bir siber güvenlik hasarı 3.8 milyon dolar zarara yol açıyor. Ülkemizde…